Emisja obligacji społecznych pozwala na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych przy jednoczesnym ograniczonym wykorzystywaniu środków publicznych lub komercyjnych. Dzięki obligacjom społecznym problemy społeczne mogą być rozwiązywane często taniej niż w ramach państwowego systemu pomocy społecznej. To szansa na elastyczne działanie, wykazanie się kreatywnością i skutecznością i uzyskanie wymiernej nagrody za posiadane kompetencje.

18-miesięczne oszczędnościowe obligacje społeczne o oprocentowaniu stałym (symbol OS18).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji i okres do wykupu.

Cechy obligacji 18-miesięcznych:
• oprocentowanie stałe wynosi 0,80% miesięcznie
• cena sprzedaży jest stała i wynosi 10 000 zł
• okres do wykupu obligacji to 18 miesięcy

Kto może kupić?
Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dwunastu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym zyskiem, każda obligacja jest zabezpieczona.

Obligacje 18-miesięczne można kupić:

• za pośrednictwem internetu pod adresem: www.kfgsa.pl/zakup
• w oddziałach KFG S.A. m. in. w Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie
• w kancelariach notarialnych ściśle współpracujących z oddziałami KFG S.A.

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale KFG S.A., niezależnie od miejsca zakupu.

Po upływie 18 miesięcy od dnia zakupu kwota równa 10 000 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie